استاندار آذربایجان شرقی بر کنشگری احزاب تاکید کرد

عابدین خرم چهارشنبه شب در جمع اعضای خانه احزاب استان افزود: اگر کنشگری توسط احزاب، گروه های مرجع، نخبه صورت نگیرد، آن جامعه، جامعه خفته، بسته، غیر متحرک و غیرفعال خواهد بود.

وی اظهار کرد: در مکتب و انقلاب ما یکی از مهمترین آورده های نظام اسلامی فعال بودن و کنشگری اقشار مختلف جامعه است.

خرم با بیان اینکه معارضه هایی که توسط دشمنان قسم خورده و عوامل آنها بر علیه نظام صورت می گیرد خط قرمز ماست ، گفت: نظام با آغوش باز موضع گیری های سیاسی، افکار و بیانات و دیدگاه های گروه های سیاسی را قبول می کند و هیچ گونه موضع شکننده در مورد آنها اعمال نمی کند.

وی با بیان اینکه استان در حال حرکت به سمت برنامه های پیش بینی شده است و بی برنامه گی و روزمرگی در این دولت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت به شعار « دولت مردمی، ایران قوی» پایبند است و امروز تمام شاخص ها نشان می دهد که این دولت بیشترین ارتباط مردمی در تمامی حوزه های جغرافیایی و جمعیت هر استان داشته است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: دولت فعلی به اصول و ارزش های خود پایبند ماند و در ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود هیچ گونه باج خواهی و باج دهی مواجه نشد.

خرم تاکید کرد: احزاب و گروه های سیاسی چه در رویکردهای ایجابی و چه سلبی از لحاظ اجتماعی و سیاسی نگاه متوازنی داشته باشند.

در آذربایجان شرقی ۳۵ حزب مجوزدار وجود دارد که در این نشست تعدادی از نمایندگان این احزاب به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.