ساخت و سازها در حوضه های آبخیز باید مبتنی بر آمایش سرزمینی انجام شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا مقدم نیا » روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سیلاب های اخیر در کشور و دیگر نقاط جهان گفت: این در حالی است که به دلایلی از جمله تغییر اقلیم، تغییر کاربری و پوشش اراضی، افزایش سطوح نفوذ ناپذیر و توسعه مناطق مسکونی شهری و روستایی در حریم رودخانه ها و مسیل ها، ریسک سیلاب و خسارات ناشی از آن در طی دهه های اخیر به طور پیوسته در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه بر همین اساس می بایست تجربه استفاده از رویدادهای گذشته در بحث سیلاب مورد استفاده قرار داد افزود: این در حالی است که درک و فهم بهتر از علل اصلی وقوع سیلاب و اثرات آن بر روی جامعه و مفهوم ریسک، می تواند موجب پیشگیری از سیلاب و کاهش خطرات آن شود.

مقدم نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامه خانه ای برای رود در کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد: این برنامه در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند بلژیک، انگلستان، آلمان، سوئیس، مجارستان و هلند توسعه داده شده، به طوری که در کشور هلند طرح خانه ای برای رود به عنوان سیاست جدید سیلاب این کشور هلند اعلام که نمایانگر تغییر رویکرد از مقاومت در برابر سیلاب به همزیستی با سیلاب می باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مدیریت جامع حوضه آبخیز، کنترل سیلاب در منشاء می تواند خسارات آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد گفت: اقداماتی از جمله تقویت شبکه های پایش آب شناسی و آب و هواشناسی، توسعه سامانه هشدار زودهنگام سیلاب، بازبینی و تطبیق سیاست های بهره برداری از زیر ساخت های هیدرولیکی، بازبینی ظرفیت هیدرولیکی مقاطع عرضی رودخانه در محل پل ها و سایر سازه های زهکشی، بازبینی آسیب پذیری زیر ساخت های شهری، تعیین آسیب پذیری مناطق مسکونی غیر استاندارد در مواجهه با سیلاب ها و بررسی وضعیت کنونی نهرها و رودخانه های طبیعی با توجه به موانع و تصرفات می تواند در کاهش خسارت های ناشی از سیلاب ها تاثیر گذار است.

مقدم نیا گفت: این در حالی است که از سوی دیگر برنامه های آگاهی عمومی، مشارکت رسانه ها در مخابره ریسک و اطلاع رسانی نقش حائز اهمیتی در کاهش تلفات جانی و خسارات اقتصادی دارد.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در البرز در بخش دیگری از سخنان خود توجه مسوولان به مدیریت جامع حوضه آبخیز و مدیریت ریسک را از دیگر عوامل کاهش خسارت های ناشی از سیلاب در کشور عنوان و تصریح کرد: افزایش سطح آگاهی و دانش جامعه در باره سیلاب، توجه نظام آموزشی کشور و آموزش آن در رده های سنی مختلف به ویژه خردسالان و سالمندان، راه اندازی سامانه هشدار سیل، استفاده از گوشی های تلفن هوشمند با هدف هشدار به کاربران برای فاصله گرفتن از حریم رودخانه ها و محدوده های سیل گیر و قانونگذاری در ارتباط با ضوابط ساخت و ساز در مناطق شهری و روستایی در معرض سیل را از دیگر عواملی می توان با هدف کاش مخاطرات ناشی از سیلاب در کشور عنوان کرد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.