سند توسعه شهرستان شیروان نیازمند بازنگری است

بجنورد-ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: سند توسعه شهرستان نیازمند بازنگری است و باید در دستور کمیته برنامه ریزی این شهرستان قرار گیرد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.