فرصت‌های صادراتی آفریقا بررسی شد

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث و تبادل نظر پیرامون فرصت‌های گسترده در شرق آفریقا و مزیت های فراوان جهت حضور نشان‌های تجاری (برندهای) خوش نام ایرانی در این نشست بررسی شد.

همچنین موارد مهم در خصوص تسهیل تردد و ترانزیت و امکان برگزاری نمایشگاه دائمی (شوروم های تخصصی) برای صنعت لوازم خانگی و امکان حضور هیئت‌های تجاری آفریقایی در واحدهای صنایع برای شناخت توانمندی های کشور مورد توافق قرار گرفت.

در این انواع الگوی (مدل) همکاری براساس توانمندی‌ها و درخواست‌های واحدهای تولیدی جهت توسعه صادرات لوازم خانگی مورد نظر شرکت کنندگان برای انجام اقدامات آتی طراحی شد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.