تعزیر ۵ میلیارد ریالی برای قاچاق سوخت در استان تهران

به گزارش ایرنا از تعزیرات شهرستان های استان تهران، احمد جعفری نسب روز سه شنبه در این باره گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، محموله ۲۵ هزار لیتر سوخت از یک تریلر تانکر حامل سوخت کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف وی را محرز دانست.

جعفری نسب خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگی کننده به این پرونده علاوه بر ضبط سوخت، متهم را به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

اداره کل تعزیرات شهرستان های استان تهران وظیفه رسیدگی به پرونده های تخلف در تمام استان بجز محدوده پایتخت را دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.