مجموعه شعر “عطش در نخلستان” در بوشهر منتشر شد

به گزارش ایرنا، اکبر قاسمی در این دفتر، متأثر از دوبیتی سرایان کلاسیک جنوب مانند فایز، مفتون، نادم و باکی اشعاری روان و سلیس سروده است و زبان شعر او همان زبان سنتی و بیشتر مضامین نیز همان مضامین کلاسیک است.

این مجموعه با طرح جلد «سپیده شیرکو» در ۱۰۰ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۷۵ هزار تومان توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشرشده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.