یازدهمین ایستگاه هواشناسی متعلق به شهرداری در مشهد فعال شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در مراسم بهره‌برداری از این ایستگاه هواشناسی گفت: ایستگاه هواشناسی کارخانه پسماند واقع در ۱۰ کیلومتری جاده قدیم نیشابور با هزینه ۲ میلیارد ریال با توجه به نیاز اساسی به داشتن یک بانک اطلاعاتی مدون و مشخص در حوزه هواشناسی شرق مشهد راه‌اندازی و فعال شده است.

علی نجفی افزود: در کلانشهر مشهد همسو با بسیاری از کلانشهرهای توسعه یافته با استقرار ایستگاه‌های تخصصی هواشناسی در نقاط مختلف شهر تلاش شده با دریافت و تحلیل انواع داده های مرتبط با هواشناسی، نقشه ها و مدل های مختلفی به منظور بهبود تصمیم گیری و ارائه خدمات به شهروندان در اختیار مدیران شهری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ایستگاه های هواشناسی با دریافت اطلاعاتی نظیر درجه حرارت هوا، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد و داده های دستگاه باران سنج و تشعشع سنج نسبت به شناسایی پارامترهای محلی هواشناسی برای مکان یابی و جانمایی صحیح دپوی خاک و نخاله و چرخه تبدیل پسماندها به کود آلی نقش بسیار موثری دارد.

معاون شهردار مشهد ادامه داد: خروجی نهایی تحلیل داده های این ایستگاه‌ هواشناسی منجر به تهیه بانک اطلاعاتی هواشناسی شهر مشهد خواهد شد و نقشه راه قابل اعتماد در برنامه‌ریزی های شهری برای مدیران است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.