آموزش و افزایش ظرفیت اجتماعی در «باشگاه تاب‌آوری»

تهران- ایرنا- به گفته نویسنده کتاب «باشگاه تاب‌آوری» برخی نخبگان تاب‌آوری را صبر و تحمل تفسیر می‌کنند در صورتی که تاب‌آوری ظرفیت مهمی در انسان برای سازگاری، انعطاف‌پذیری و مقابله با هرگونه استرس است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.