اعلام بسیج نسبی در روسیه و ماهیگیری رژیم صهیونیستی از آب گل آلود

تهران – ایرنا – با اعلام بسیج نسبی در روسیه، رژیم صهیونیستی خود را برای جذب و انتقال یهودیان فراری از جنگ آماده می کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.