بدهکاران بانک کشاورزی با پرداخت بدهی خود تا ۸۰ درصد تسهیلات قبلی بهره مند شوند

اراک – ایرنا – مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: بدهکاران بانک کشاورزی این استان با تسویه بدهی خود می توانند تا ۸۰ درصد تسهیلات قبلی برخوردار شوند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.