روسیه نسبت به پیامدهای دخالت اروپا در اوکراین هشدار داد

تهران-ایرنا-نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا پنجشنبه شب نسبت به دخالت قاره سبز در امور اوکراین هشدار داد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.