رییس اتاق بازرگانی: صادرات ریالی از استانهای شرقی تنها با کشور افغانستان توجیه اقتصادی دارد

مشهد-ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: صادرات ریالی برای استانهای شرقی کشور مانند خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان فقط با کشور افغانستان توجیه اقتصادی دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.