مشکلات بیمه‌ای واحدهای تولیدی و صادراتی استان زنجان بررسی شد

زنجان – ایرنا – زنجان مهم‌ترین مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی و صادراتی استان زنجان در نشت تخصصی مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان و مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان بررسی شد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.