مواضع ریس جمهور در سازمان ملل نشانه اقتدار ایران است

گرگان – ایرنا – معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت : تبیین و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی توسط رییس جمهور و در دست داشتن تصویر شهید قاسم سلیمانی در نشست روز گذشته سازمان ملل نشانه اقتدار ایران است .

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.