۲۴۹ کیلومتر به شبکه گازرسانی استان همدان افزوده شده است

همدان- ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: به همت دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته ۲۴۹ کیلومتر به شبکه گازرسانی استان افزوده شد و طول کل شبکه گازرسانی استان به ۹ هزار و ۸۵۴ کیلومتر رسید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.