۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جامعه هدف سودآموزی کشور بی‌سواد هستند

زنجان – ایرنا – مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور هم اکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ایرانی جامعه هدف این سازمان بی‌سواد که این تعداد با احتساب اتباع خارجی به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.