امام جمعه شاهرود: هدف دشمنان برهم زدن امنیت داخلی است

شاهرود – ایرنا – امام جمعه شاهرود گفت: دشمنان با استفاده از احساسات تعدادی از جوانان و نوجوانان به دنبال برهم زدن امنیت داخلی کشور هستند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.