عضویت ایران در سازمان شانگهای گام مهمی برای کاهش اثرات تحریمهای اقتصادی است

گناباد-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت رسمی ایران در سازمان همکاریهای بین المللی شانگهای و افزایش ارتباط کشورمان با کشورهای همجوار نقش مهمی در کاهش و رفع اثرات تحریمهای اقتصادی دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.