مردم اجازه  سوء استفاده از احسات پاکشان را به آشوبگران نمی دهند

کیش – ایرنا – امام جمعه کیش گفت: مردم به آشوبگران اجازه سوء استفاده از احساسات پاکشان در راستای منافع دشمنان را نمی دهند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.