معاون نهضت سوادآموزی: تقویت نیروی انسانی ضروری است

بیرجند – ایرنا – معاون نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول و تقویت نیروی انسانی کیفی در آموزش و پرورش یک موضوع بسیار مهم و ضروری بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.