فاوستوف از پروژه ی ساخت لباس ” مرد آهنی” با زره ترکیبی برای سربازان خبر داد

تهران – ایرنا- اولگ فاوستوف، معاون تجهیزات جنگی و زرهی شرکت "آرموکم" روسیه از اجرای پروژه ی ساخت لباس "مرد آهنی" از زره ترکیبی برای پوشش کامل بدن سرباز خبر داده است.

Leave a Comment