ایران: اسرائیل مهمترین مانع خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی است 

نیویورک- ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: رژیم اسرائیل مهمترین مانع تاسیس خاورمیانه (غرب آسیا) عاری از سلاحهای کشتار جمعی است.

Leave a Comment