حضور پررنگ پوشاک کشور در بازار صادرات نیازمند حمایت است

کرج – ایرنا – دبیر دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی البرز حمایت بیشتر دولت و نظام بانکی از این صنایع را بستر ساز توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت اقتصاد کشور عنوان کرد.

Leave a Comment