دولت با جدیت افزایش سرانه تخت بیمارستانی در استان تهران را دنبال می‌کند

شهرری – ایرنا – معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دولت با جدیت افزایش سرانه تخت بیمارستانی این استان را در قالب احداث، تکمیل و تجهیز مراکز درمانی دنبال می‌کند.

Leave a Comment