رئیس شورای اروپا خواستار تشدید فشارها بر روسیه شد

تهران- ایرنا- چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت: کشورهای اروپایی باید از نشست گروه ۲۰ به عنوان فرصتی برای متقاعد کردن همه شرکا برای تشدید فشارها بر روسیه استفاده کنند.

Leave a Comment