روشنگری غریب‌آبادی درباره نقش مخرب برخی کشورها و رسانه‌های ضدایرانی درباره اغتشاشات + فیلم

نیویورک- ایرنا- معاون بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه با نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور در نیویورک بصورت جمعی و فردی دیدار کرده است، گفت: ضمن روشنگری لازم و ارائه روایت صحیح از اغتشاشات، حساسیت مناسبی در میان کشورها درباره نقش مخرب برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان ضدایرانی در اغتشاشات ایجاد شد.

Leave a Comment