هشدار؛ گیلانیان رتبه‌دار دیابت

رشت – ایرنا – دیابت بیماری غیرواگیردار و مزمن است مبتلایان آن کم نیست و کسی هم از آن در امان نیست و گیلان از استان‌های با شیوع بالای دیابت و رتبه‌دار این بیماری و سومین استان کشور از این لحاظ است بیماری خاموشی که آگاهی در دورماندن از آن بسیار حائز اهمیت است.

Leave a Comment