بیش از هشت هزار کیلومتر شبکه گاز در مناطق روستایی کردستان اجرا شد

سنندج- ایرنا- مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: ۱۲ هزار و ۶۳۶ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در استان اجرا شد که هشت هزار و ۸۵۰ کیلومتر آن مربوط به مناطق روستایی است.

Leave a Comment