شورای حکام خواستار پایان اقدامات روسیه در تاسیسات هسته‌ای اوکراین شد

تهران- ایرنا- شورای حکام متشکل از ۳۵ کشور ناظر هسته ای سازمان ملل سومین قطعنامه خود را از زمان آغاز جنگ در اوکراین تصویب کرد که در آن از روسیه خواسته می شود تا به همه اقدامات در تاسیسات هسته ای اوکراین پایان دهد.

Leave a Comment