زلزله خاموش در کمین دشت اردبیل و ضرورت کشت جایگزین

اردبیل – ایرنا – برابر تحقیقات دو پژوهشگر از دانشگاه‌های تهران و محقق اردبیلی، نشانه‌های فرونشست زمین و یا همان زلزله خاموش در دشت اردبیل دیده می‌شود و برای جلوگیری از آن، باید مصرف آب در بخش کشاورزی مدیریت شده و جهت تقویت سفره‌های زیرزمینی، چاه‌های عمیق مسدود شود.

Leave a Comment