شهرک‌های کشاورزی شاهراه توسعه کردستان

سنندج- ایرنا- کردستان به واسطه داشتن منابع غنی آب و خاک دارای ظرفیت‌های فراوانی در بخش کشاورزی است و قسمت زیادی از اقتصاد استان هم وابسته به این بخش است که ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی نویدبخش توسعه تولید و صادرات محصولات کشاورزی در این منطقه است.

Leave a Comment