فیلم / نمایشگاه دانش آموزان دختر دهه هشتادی از دفاع مقدس

قم – ایرنا – دانش‌آموزان دختر دبیرستان ریحانه ناحیه 3 آموزش و پرورش قم با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت نمایشگاهی با عنوان «رفیق شهیدم» برپا نمودند

Leave a Comment