کتاب مهربان؛ یار دیرین کودکان

بجنورد- ایرنا- گسترش انواع و اقسام نرم افزارها و بازی‌های رایانه‌ای و تبلت هر چند در بین کودکان نفوذ کرده ولی همچنان "کتاب" یار دیرینه و مهربان خاموش بین این نورسته‌های زندگی است.

Leave a Comment