بهشت قنات‌های ایران در آستانه دوزخ بی‌آبی

مشهد- ایرنا- خشکسالی و کم‌آبی سالهاست گلوی کشاورزی و تولیدات این بخش را می‌فشارد و در این شرایط، قنات‌ به دلیل کارکردش در تامین آب دشت‌ها، می‌تواند نقشی حیاتبخش ایفا کند، اما این مشروط بدان است که اول گریبان خود را از دست تهدیدهایی چون چاههای کشاورزی و بی‌توجهی به مرمت و احیا رها کرده باشد.

Leave a Comment