حواشی ها بر ورزش هاکی همدان سایه افکنده است

همدان- ایرنا- رییس هایت هاکی همدان معتقد است که سایه حواشی ها و اختلاف ها بر این ورزش مفرح و پرافتخار در استان سایه افکنده و به همان میزان که در سطوح ملی سرآمد بسیاری از رویدادهای ورزشی است اما همچنان در حسرت وفاق و همدلی درون استانی رنج می‌برد و سریال چند دستگی ها در این رشته تمامی ندارد.

Leave a Comment