فیلم/ تشریح ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی

اراک – ایرنا – مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی گفت: ۷۶۶ نفر معادل ۹۲ هزار نفر ساعت در سکونتگاه‌های غیررسمی این استان، آموزش‌های مهارتی را فرا گرفتند.

Leave a Comment