اصلاحیه قانون اطفال و نوجوانان/ کودک کار از کودک خیابان جدا شد

تهران – ایرنا – سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اصلاحیه قانون اطفال و نوجوانان خبر داد و گفت: براساس این اصلاحیه تعریف کودک کار از کودک خیابان جدا شد.

Leave a Comment