تحقق وعده دولت با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان به آبرسانی خراسان‌شمالی

بجنورد- ایرنا- طرح استحصال آب زیرزمینی در منطقه سرانی شیروان و انتقال به سایر نقاط خراسان‌شمالی با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سفر رییس جمهور به استان تصویب شد و اینک وعده دولتمردان برای اجرای فاز نخست آن با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شد.

Leave a Comment