محرومیت زدایی مازندران در آیینه عملکرد یکساله بسیج سازندگی

ساری- ایرنا- بررسی آماری از طرح های عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران نشان می دهد که این نهاد مردمی گام‌های استواری را طی یکسال گذشته در بخش های آب رسانی وراه روستایی ،جهش تولید در دیمزارها ،جاده بین مزارع ،ساخت خانه محرومان و توجه به سرسراهای ورزشی مناطق روستایی استان برداشته است.

Leave a Comment