کرج در تولید ماهیان زینتی سرآمد کشور است

کرج – ایرنا – رییس بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرج گفت: آبزی پروران این شهرستان در تولید ماهیان زینتی نه تنها در استان البرز بلکه در کشور پیشرو و سرآمد هستند.

Leave a Comment