ثروتی که زیر زمین پنهان شده است

یاسوج- ایرنا- نقش معادن به عنوان ظرفیت ناشناخته در اقتصاد، رونق تولید و ایجاد اشتغال کهگیلویه و بویراحمد غیرقابل انکار است و در دولت سیزدهم با ارائه تسهیلات، احیای معادن راکد، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، تعیین تکلیف اعتبار مجوزهای معدنی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن استان در مسیر شکوفایی قرار گرفته اند.

Leave a Comment