چشم طمع اسرائیل به منابع گازی مغرب

تهران- ایرنا- یک شرکت صهیونیستی با اشاره به منابع انرژی و گازی فراوان موجود در منطقه صحرا در مغرب اعلام کرد که به دنبال سرمایه گذاری گسترده در این کشور است.

Leave a Comment