نیاز خونی گیلان بیش از اهدا روزانه 300 واحد کنونی است

رشت – ایرنا – مدیر پزشکی انتقال خون گیلان گفت: هم اکنون روزانه ۲۹۰ واحد خون در این استان اهدا می‌شود اما به مشارکت بیشتر مردم استان برای شرکت در این کار نوعدوستانه نیازمندیم.

Leave a Comment