هواشناسی استان سمنان نسبت به بارش باران و کاهش دما هشدار زرد داد

سمنان- ایرنا- اداره‌کل هواشناسی استان سمنان با توجه به ورود و فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه و کاهش سه تا پنج درجه‌ سانتیگراد دما برای آگاهی و اقدام در صورت نیاز هشدار زرد اعلام کرد.

Leave a Comment