۵۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رییس جمهور به دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی جذب شد

بجنورد- ایرنا- رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رییس جمهور به این دانشگاه مصوب و از این میزان ۵۰ میلیارد تومان برای ۲ پردیس خواهران و برادران جذب شد.

Leave a Comment