زنان ۴۵ درصد دانشجویان دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای را تشکیل می‌دهند

تهران- ایرنا- رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گفت: زنان ۴۵ درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند و نرخ اشتغال دانش‌آموختگان زن در این دانشگاه ۴۰ درصد است.

Leave a Comment