پرورش پرندگان زینتی فرصتی غیرتزئینی برای اشتغال‌زایی

مراغه- ایرنا- پرورش پرندگان زینتی برای برخی‌ها تفریح و علاوه بر آن، شغل دومی با درآمدی غیرقابل تصور به شمار می‌رود؛ کسب و کاری که هم بازار داخلی و هم مشتری خارجی دارد و روند صادرات آن روز به روز بیشتر تسهیل می‌شود.

Leave a Comment