سپاه حفاظت از مسئولان چگونه تشکیل شد؟

تهران- ایرنا- محسن رفیق دوست وزیر سپاه وقت، در خاطرات خود از نحوه تشکیل «سپاه انصار» که در راستای حفاظت از شخصیت‌های نظام فعالیت می‌کند گفته که در پی می‌آید.

Leave a Comment