نوزاد سوری متولد شده در روز زمین‌لرزه مادرش را به زندگی باز می‌گرداند

هنگامی که زمین‌لرزه رخ داد، خانواده فاطمه احمد از ساختمانشان در شهر حلب در شمال سوریه گریختند و در همین زمان او دچار درد زایمان شد و چند ساعت بعد در بیمارستان سومین کودکش را به دنیا آورد.

Leave a Comment